PERMAKULTURA NA PODEŽELJU IN V MESTU

Namen projekta je širjenje znanja o permakulturi in sonaravnem bivanju. Glavni cilj je izvedba permakulturnih delavnic in tečajev za mlade, vzpostavitev lokalnosocialne mreže in spodbujanje povezovanja različnih starostnih generacij s ciljem prenašanja izkušenj s starejših na mlajše.
Partnerji – MC Litija

Projekt Permakultura na podeželju in v mestu je omogo?il program Erasmus+ Mladi v akciji (nacionalna agencija MOVIT).